Filtry - jak vyhledat vhodného dodavatele

Přehled filtrů

Napoví Vám, jak postupovat při výběru vhodných dodavatelů pro Vaše akce, a představí strukturu vyhledávací části systému Všeproakce.

Typy akcí (katalog, manažer - hlavní filtr)
- konference, kongresy, školení, semináře, sympozia, prezentace, workshopy .... celá řada pojmů, které označují různé typy akcí, které mají za úkol účastníky informovat, vzdělávat, představovat něčí produkty nebo poznatky. Mezi jednotlivými pojmy nejsou pevné hranice a i když existují mnohé definice, představy lidí o náplni každého pojmu se liší a nejsou většinou jasně definované.
- konference x školení

poznámka: venkovní areály jsou v případě našich filtrů OBJEKTY, jejeich části pak PROSTORY