Salonky

Hotel Čertousy

Typ prostoru:   salonek

Charakter:   standardní

Kapacity

Prostor / uspořádání divadelní školní konferenční " I " " U " " T " Ženeva
Salonek HS1 20 15 15 15 15 15 -
Salonek HS2 20 15 15 15 15 15 -
Salonek NS1 22 18 - 18 18 18 -
Salonek NS2 22 18 - 18 18 18 -